O nama

Osnovani smo 2009 s idejom da u novim okolnostima za građevinsku struku ponudimo novi i inovativni način rada.

 

Temelj našeg poslovanja su specifična znanja i inovativna primjena novih IT sustava u planiranju, pripremi, provedbi, pračenju i poboljšanju  kvalitete, troškova i dinamikeu građevinskim projektima u stvarnom vremenu po mjestu nastanka od početnih planova do realizacije što donosi velike uštede.
 Korištenjem najnovijih software-a za vođenje građevinskih projekata moguća je brža i lakša selekcija bitnih od nebitnih informacija, a njihovom brzom IT obradom i prilagodbom preko grafičkih i tabelarnih sučelja i jasnom prezentacijom klijentima omogućuje se kontrola projekta u stvarnom vremenu, a s tim u vezi i pravovremeno donošenje odgovarajučih odluka koje štede novac i vrijeme osiguravajući  utvrđeni nivo kvalitete.
Vanjski stručnjak koji objedinjuje operativno znanje građevinskih procesa i informatičke tehnologije (IT)  velika je prednost, jer su za dobre prosudbe i odluke potrebni:

   * brzina

   * objektivnost

   * nepristranost

   * stručno

          što je najveći nedostatak ako se koriste stručnjaci koji se izravno ili neizravno nalaze unutar poslovnog sustava tvrtke ili koji ne barata s tim znanjima. 

 

 
Korištenjem najnovijih software-a za vođenje građevinskih projekata moguća je brža i lakša selekcija bitnih od nebitnih informacija, a njihovom brzom IT obradom i prilagodbom preko grafičkih i tabelarnih sučelja i jasnom prezentacijom klijentima omogućuje se kontrola projekta u stvarnom vremenu, a s tim u vezi i pravovremeno donošenje odgovarajučih odluka koje štede novac i vrijeme osiguravajući  utvrđeni nivo kvalitete.
DANAŠNJA IZGRADNJA I ELEMENTI KOJI SU DIO ZGRADA SU SVAKOM DANOM SVE SOFISTICIRANIJI.
DANAS SU ZGRADE SLOŽENI SUSTAVI KOJ SE SASTOJE OD KONSTRUKTIVNOG DIJELA, IZOLACIJE, ENERGETSKIH POSTROJENJA, SUSTAVA VENTILACIJE, ELEKTRO INSTALACIJA, IT INSTALACIJA, PROTUPROVALNIH SUSTAVA, VODOVODA I ODVODNJE.
DANAS JE TAKOĐER NA TRŽIŠTU PRISUTAN VELIKI IZBOR MATERIJALA, TEHNIKA RADA,  IZVODITELJA, NA ŽALOSTI S VELIKOM KOLIČINOM (ZBOG ZAKONA VELIKIH BROJEVA) DOLAZI I VELIKI RASPONI I ODSKAKANJE U NJIHOVOJ KVALITETI
 
ZAKONSKA REGULATIVA NAMEĆE SVE VEĆE OBVEZE INVESTITORIMA (PRIJAVE, ZAŠTITA NA RADU, ENERGETSKI CERTIFIKATI), A S TIM SU I PRISUTNE ODREĐENE KAZNENE ODREDBE!!!!!!!!! 
ZBOG SVEGA NAVEDENOG NAMEĆE  SE I POTREBA ZA KORIŠTENJE STRUČNJAKA KOJI ĆE OMOGUĆITI INVESTITORIMA STABILNIJU I EFIKASNIJU STRUČNU PODRŠKU U GRAĐEVINSKIM PROCESIMA NA PODRUČJU KVALITETE, TROŠKOVA I DINAMIKE GRAĐEVINSKIH RADOVA, KOJA ĆE U KONAČNICI OMOGUĆITI INVESTITORU:
ÞNAJBOLJI OMJER ULOŽENOG / DOBIVENOG
ÞZNATNE UŠTEDE
ÞMANJU RAZINU RIZIKA